Vai ir kādi jautājumi? +371 66 163 047

Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi

Personas datu apstrādes noteikumu (tālāk - Noteikumu) mērķis – reglamēt Personas datu apstrādi, ko veic AS "Egidijus ir Vytautas" elektroniskajā veikalā www.imperija.lv, paredzot, ka Personas dati jāapstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai 2016/679, Eiropas Savienības tiesību aktiem, Uzņēmuma procedūrām, kas nosaka noteikumus, kuri nepieciešami personas datu pareizai un drošai apstrādei.

Noteikumi reglamē AS "Egidijus ir Vytautas’’ automātisko un manuālo darbību, Personas datu apstrādi, personas datu apstrādes mērķi, piegādes avotus, kā arī nosaka Datu subjektus (Pircējus), kuru datus pārvalda AS ‘’Egidijus un Vytautas’’, tiesības, personas datu aizsardzības pārkāpumu riskus, personas datu aizsardzības pasākumus, un citus jautājumus, kas saistīti ar personas datu apstrādi.

AS "Egidijus ir Vytautas" nodrošina, ka Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzami, tie ir savākti tikai mērķiem, kas ir skaidri norādīti šajos Noteikumos, un tie netiek tālāk apstrādāti veidos, kas nav savienojami ar šiem mērķiem. Pārzinātie Personas dati ir atbilstoši, pareizi un nepieciešami tikai izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī precīzai un, ja nepieciešams, atjaunināšanai un aizsargāšanai saskaņā ar kārtību un noteikumiem, kas noteikti šajos Noteikumos.

AS "Egidijus ir Vytautas", izmantojot organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, nodrošina pienācīgu personas datu drošību, tostarp, aizsardzību pret neatļautu datu apstrādi, kā arī aizsardzību par netīšiem zaudējumiem, iznīcināšanu vai bojājumiem. Personas datu apstrādes drošībai tiek noteikts II līmeņa Personas datu aizsardzības līmenis.

Gadījumos, kad veicot Noteikumos paredzēto darbību izpildi, tiek apstrādāti dati, kas nav Personas dati, Noteikumi netiek piemēroti.

Noteikumi ir obligāti visiem interneta veikala www.imperija.lv Pircējiem.

Šie Noteikumi ir publicēti interneta veikala www.imperija.lv mājas lapā.

I. PAMATA DEFINĪCIJAS

   1.1.  Interneta veikals  – šis interneta veikals, kura mājas lapa ir www.imperija.lv.

   1.2.  Pārdevējs – AS „Egidijus ir Vytautas“, faktiskā adrese: Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, Lietuvas juridiskais personas kods 158745779.

   1.3.  www.imperija.lv – interneta veikals, ar adresi www.imperija.lv.

   1.4.  Pircējs – 1) fiziska persona, t.i. persona, kura ir sasniegusi pilngadību, un kuras spējas nav ierobežotas ar tiesas procesu; 2) nepilngadīga persona, vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aprūpētāju piekrišana, izņemot gadījumus, ja persona ir emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji. Persona, kas iegādājas vai pasūta preces Interneta veikalā, ir viņu galvenais patērētājs. Pēc šiem Noteikumiem, par Pircēju tiek uzskatīta tā persona, kuras personas datus apstrādājis Pārdevējs. Pircējs ir ne tikai tas, kurš reģistrējies interneta veikalā www.imperija.lv, un / vai iegādājies preci, bet arī tas, kurš ir iegādājies preci kā nereģistrēts klients, kā arī tas, kurš neizveidojot savu kontu ir pasūtījis Informatīvos izdevumus, kuri paredzēti Tiešā mārketinga nolūkiem. 

   1.5.  Personas dati – Pircēja personas dati, kurus Pircējs ir iesniedzis reģistrējoties vai pasūtot preces Interneta veikalā, kā arī citus datus, kuri uzskaitīti 3.1. punktā.

   1.6.  Datu pārvaldība – jebkura ar Personas datiem saistīta darbība: datu vākšana, ierakstīšana, uzglabāšana, klasifikācija, grupēšana, apvienošana, grozīšana (papildināšana vai labošana), nodrošināšana, publicēšana, izmantošana, loģisku un / vai aritmētisku darbību veikšana, meklēšana, izplatīšana, iznīcināšana, kā arī citas darbības vai darbību kopums.

   1.7.  Personas datu pārvaldība – AS „Egidijus ir Vytautas“ faktiskā adrese: Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarkas, Lietuvas juridiskais personas kods 158745779, kurš ir reģistrēts Valsts Personas datu pārvaldības reģiststrā.

   1.8.  Sīkdatne – neliels fails, kas tiek nosūtīts uz ierīci jebkurai personai, kas apmeklē vietni www.imperija.lv. Šis jēdziens ietver ne tikai sīkdatnes, bet arī līdzīgu rīku izmantošanu.

   1.9.  Tiešais mārketings – darbības, kuru mērķis ir piedāvāt preces vai pakalpojumus pa pastu, telefonu vai citiem tiešajiem līdzekļiem, piedāvājot atlaides, un / vai noskaidrot viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

   1.10. Noteikumi – šie Personas datu apstrādes Noteikumi ir ievietoti interneta veikalā www.imperija.lv.

   1.11. Pārdevēja partneris – juridiska persona, kura izpilda Pircēja pasūtījumus (transporta pakalpojumu sniedzēji (kurjeri), serveru hostinga uzņēmumi, maksājumu / pakalpojumu uzņēmumi).

   1.12. Konts – Pircēja reģistrācijas rezultāts www.imperija.lv mājas lapā, kuras laikā tiek izveidots konts ar viņa personīgajiem datiem un pasūtījuma vēsturi.

II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Taisyklėse numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo nuostatos Pirkėjui naudojantis www.imperija.lt teikiamomis paslaugomis.

2.2. Taisyklės skirtos apsaugoti ir ginti elektroninės parduotuvės www.imperija.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.4.   Su Taisyklėmis galima susipažinti ir jas atsispausdinti bet kuriuo metu www.imperija.lt interneto svetainėje. Apie visus būsimus Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti. Taisyklės bus įkeliamos į www.imperija.lt interneto svetainę.

2.1. Noteikumi ir paredzēti vispārīgo Personas datu vākšanai, uzglabāšanai un to apstrādei, ko veic Pircējs, izmantojot www.imperija.lv piedāvātos pakalpojumus.

   2.2. Noteikumi ir paredzēti, lai aizsargātu interneta veikala www.imperija.lv Pircēja personas datus no nesankcionētas to lietošanas.

   2.3. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izlasījis un sapratis šos Noteikumus, izsakot piekrišanu viņa personīgo datu apstrādei.

   2.4. Ar Noteikumiem var iepazīties, un tiem piekļūt jebkurā laikā, pievienojoties mājas lapai www.imperija.lv.  Par jebkādām izmaiņām un / vai papildinājumiem Noteikumos, Pircēji vienmēr tiek informēti. Noteikumi ir ievietoti vietnē www.imperija.lv.

III. PERSONAS DATU IEVĀKŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA

   3.1. Pircējs piekrīt, ka e-komercijas nolūkos, lai nodrošinātu Pircējam pienācīgu servisu, Pārdevējs apstrādās šādus personas datus:

–  vārdu, uzvārdu
–  dzimšanas datumu
–  telefona numuru
–  adresi
–  e-pasta adresi
–  preču piegādes adresi
–  iegādāto preču vēsturi (preces cenu, pasūtījuma vēsturi, utt.)
–  preču/ pakalpojuma maksājuma informācija (maksājuma veidu, utt.)

   3.2. Pircējs ir atbildīgs par iepriekš minēto datu precizitāti. Katram Pircējam tiek piešķirts Lietotāja ID. Pircējs jebkurā laikā var:

      3.2.1. koriģēt un/ vai papildināt Personas datus savā Kontā. Pircējs ir atbildīgs par koriģēto un / vai papildināto datu pareizību;

      3.2.2. Par Konta atcelšanu/ dzēšanu, sazinieties ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu: klienti@imperija.lv.

   3.3. Pārdevējs, izmantojot personas datus e-komercijas nolūkiem, nosaka Konta saglabāšanas periodu - tie ir pieci kalendārie gadi, kas tiek skaitīti no brīža, kad Pircējs pēdējo reizi pievienojies savam Kontam interneta veikalā.

   3.4. Pārdevējs Pircējam piešķir tiesības reģistrēties vai apmeklēt interneta veikalu www.imperija.lv, lai izteiktu savu piekrišanu Pārdevējam, ka tas var apstrādāt šādus personas datus, lai veiktu tiešo tirdzniecību:

–   e-pasta adrese

   3.5. Ja Pircējs pēc preču un/ vai pakalpojuma iegādes vairs nevēlas, lai tiktu izmantoti viņa Personas dati Tiešā mārketinga nolūkos, kas norādīti 3.4. punktā, tad Pircējam ir jāpievienojas savam Kontam interneta veikala www.imperija.lv mājas lapā, kur zem lodziņa „Profils’’ jānoklikšķina uz ikonas „Vēlos saņemt Informatīvos jaunumus’’, vai arī jānoklikšķina uz saites „Atteikties", kura būs atrodama e-pasta apakšdaļā.

   3.6. Gadījumos, kad nereģistrēts Pircējs, kurš ir devis Piekrišanu personas datu apstrādei Tiešā mārketinga nolūkos, atzīmējot lodziņu „Vēlis saņemt Informatīvos jaunumus’’, vēlas atteikties no piekrišanas, tad Pircējam ir iespēja to izdarīt jebkurā laikā noklikšķinot uz e-pasta ziņas apakšdaļā esošās saites „Atteikties no abonēšanas", vai iesniegt atteikuma pieteikumu rakstot uz e-pastu klienti@imperija.lv

   3.7. Pārdevējs, Personas datus izmantošana Tiešā mārketinga nolūkos, nosaka uzglabāšanas laiku - 5 kalendārie gadi no datu iesniegšanas dienas.

   3.8. Pārdevējs apņemas neizpaust Personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumos:

      3.8.1. ja Pircējs ir devis piekrišanu savu Personas datu izpaušanai;

      3.8.2. pasūtot vai sniedzot citus pakalpojumus - Pārdevēja partneriem, kuri piegādā preces vai pakalpojumus, kurus pasūtījis Pircējs;

      3.8.3. tiesībsargājošajām institūcijām, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto kārtību;

      3.8.4. ja tas nepieciešams noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai izmeklēšanai.

3.9. Pircēja tiesības:

      3.9.1. 4.3 punktā paredzētajā kārtībā, iesniedzot Pārdevējam rakstisku lūgumu (pa pastu, e-pastu) iepazīties ar saviem personas datiem, kuri ir Pārdevēja rīcībā.

      3.9.2. pēc lūguma Pārdevējam iesniegšanas, rakstiski saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kāda Personas informācija iegūta, kādam mērķim tā tiek izmantota, kādiem datu saņēmējiem tā tiek sniegta vai tika izsniegta pēdējā 1 (viena) gada laikā.

      3.9.3. pēc rakstiska lūguma iesniegšanas Pārdevējam, uz e-pastu klienti@imperija.lv, pieprasīt anulēt/izdzēst Kontu vai apturēt Personas datu kārtošanas darbības, ja Personas dati tiek kārtoti pretrunā ar Latvijas Republikas tiesībaktu, Eiropas Savienības tiesībaktu prasībām vai citiem aktiem, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus.

      3.9.4.  pēc rakstiska lūguma iesniegšanas Pārdevējam un precīzas sevis identifikācijas, kā tas paredzēts 4.3. punktā, pieprasīt, lai dati tiktu nodoti citam Datu pārvaldniekam.

      3.9.5. nepiekrītot Noteikumiem, nepiekrist Personas datu kārtošanai. Šādā gadījumā Pircējam nav tiesību iegādāties preces un/vai pakalpojumus www.imperija.lv interneta veikalā.

      3.9.6. gan uzreiz iesniedzot atteikumu, gan šo Noteikumu 3.5. vai 3.6. punktā paredzētajā kārtībā, iesniedzot lūgumu par nepiekrišanu Personas datu kārtošanai Mērķa mārketinga nolūkos.

        3.9.7. uzskatot, ka dati tiek kārtoti neatbilstoši, pretrunā ar tiesībaktiem, iespējams vērsties Uzraudzības institūcijā.

   3.10. preču saņemšanas brīdī Pārdevējam, kurjeru kompānijas darbiniekam tiek iesniegti Pircēja personas datus apstiprinošs dokuments un tajā esošā Pircēja informācija, kura tiek izmantota tikai personas identificēšanai.

   3.11. piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka sniegtie Personas dati tiks izmantoti pasūtījuma apstrādei, kā arī tam, ka dati tiks nodoti Pārdevēja partneriem, kā tas ir atrunāts Noteikumu 1.11 punktā. Pēc Datu pārvaldnieka norādījuma, partneriem nodotie dati tiek droši iznīcināti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi sākotnējā mērķa iedzīvināšanai.

   3.12. Pārdevējs Personas datus uzglabā šo Noteikumu 3.3 un 3.7 punktos paredzētajā termiņā. Pēc Konta anulēšanas, Noteikumu  3.13. punkta iedzīvināšas nolūkos, Pircēja Personas dati var tikt uzglabāti Noteikumu 3.13 punktā norādītajos gadījumos, vai arī pēc tiesībsargājošo institūciju norādījumiem tos uzglabāt.

   3.13. Pircējs uzreiz piekrīt, ka viņa interneta tirdzniecības nolūkos saņemotos Personas datus Pārdevējam ir tiesības paturēt serverī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams  interneta tirdzniecības nolūkos, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar Pārdevēja darbības īpatnībām, ja Pircēja sniegtie dati bija:

     (a) izmantoti nodarbojoties ar nelikumīgu darbību vai
     (b) bija aizdomas, ka ir notikusi identitātes zādzība vai cits pārkāpums, kura dēļ tika vai būs veikts attiecīgo tiesībaizsardzības institūciju pētījums,
     (c) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzības, kuras ir saistītas ar attiecīgo Pircēju vai ja Pārdevējs ir pamanījis attiecīgā Pircēja realizētos noteikumu pārkāpumus,
     (d) vai un (ja ir)  izmantoti citos likumīgos nolūkos, lai aizsargātu personas datus.

   3.14. Personas dati, kas attiecas uz 3.13 punktā minētajām darbībām tiek nekavējoties iznīcināti neautomātiskā veidā pēc tiesībaizsardzības iestāžu vai citu pilnvaroto iestāžu norādījumiem. Šādu datu iznīcināšanu neautomātiskā veidā ir jāapstiprina vadītājam vai pilvarotai personai.

   3.15. Pircējam, kas ir atbilstoši sevi identificējis, jebkura prasība vai norādījums, saistīts ar Personas datu kārtošanu, ir jāiesniedz Pārdevējam rakstveidā, izmantojot vienu no šiem veidiem: 1) personīgi iesniedzot šādu prasību vai norādījumu Pārdevējam uz adresi  Vytauto Didžiojo g. 3A, LT-74122 Jurbarka, Lietuva 2) nosūtot šādu prasību vai norādījumu uz e-pastu  klienti@imperija.lv no sava e-pasta, kas ir norādīts Noteikumu 3.1 punktā. Pārdevējs, saņēmis šādu prasību vai norādījumu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam atbildi un veic norādītas darbības vai motivēti atsakās tos vai daļu no tiem izpildīt. Atbilde Pircējam tiek sagatavota rakstiskā veidā un ieniegti tādā veidā, kāda tā ir saņemta no Pircēja, ja vien Pircējs prasībā nav norādījis, ka vēlas saņemt atbildi citā veidā.

IV. PERSONAS DATU KORIĢĒŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZDZĒŠANA

   4.1. Pircējs sniedz tiesību Pārdevējam vākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus tādā apjomā un tādos nolūkos, kuri ir norādīti šajos Noteikumos.

   4.2. Piekrišanas vākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus sniegšana vai atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu. Pārdevējs no Pircēja saņēmis šādu ziņojumu uz elektronisko pastu vai citos Noteikumos norādītos veidos nekavējoties apstādina Pircēja Personas datu kārtošanu un izdzēš viņa Kontu, taču Pārdevējam ir tiesības nedzēst Personas Datus no servera, ja viņam ir tiesīgs pamatojums tos glabāt, it īpaši, kad ir nepieciešams nodrošināt valsts drošību un aizsardzību, publisko kārtību, noziegumu prevenciju, pētīšanu, nostatīšanu vai soda vajāšanu, aizsargāt svarīgas valsts ekonomiskās un finansiālās intereses, citu personu tiesību un brīvības aizsardzību. 

   4.3. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem tikai pēc tam, kad viņš ir pienācīgi identificējis sevi, proti, iesniedzot Pārdevējam personu apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas pasi, ID karti, vadītāja apliecība jāiesniedz, lai apstiprinātu identitāti).  Ja cita persona vēlas piekļūt Pircēja datiem, viņam jāiesniedz notariāli apliecināta atļauja, un advokātam tiek sniegti dati, kas iesniegti tikai pēc pārstāvniecības līguma iesniegšanas, un norādot datu izmantošanas mērķi. Lai noskaidrotu, kādu Personas datus Pārdevējs ir savācis un no kādiem avotiem, kādos nolūkos tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem tie tiek sniegti, un vai visi Personas dati ir pilnīgi un pareizi, Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā (pa pastu, e-pastu).

   4.4. Pārdevējs saņēmis Pircēja 4.3. punktā norādīto pieprasījumu, viņam atbild, vai ar Pircēju saistīti Personas dati tiek apstrādāti un norāda Pircēja prasītos datus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja aicinājuma. Dati neatlīdzināti tiek ieniegti vienreiz gadā. 

   4.5. Ja iepazinies ar saviem Personas datiem Pircējs nosaka, ka Personas dati tika vākti vai saņemti no nelikumīgiem avotiem, vai ka Personas dati tiek apstrādāti ne tādos nolūkos, nekā tādiem, kādiem tie ir sniegti, Pircējam ir tiesības  sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu, pieprasot apturēt šādas personas datu apstrādes darbības. Pircējs, savus personas datus izlabo, pieslēdzoties pie sava konta. Pārdevējam ir tiesības labot, papildināt, dzēst Personas datus vai apturēt Personas datu apstrādes darbības tikai pēc tam, kad ir identificēta pieteikumu iesniegušā  Pircēja personība.

   4.6. Ja Pārdevējs šaubās par Pircēja iesniegto Personas datu pareizību, viņš var apturēt šo Pircēju Personīgo datu apstrādi, lai pārbaudītu un labotu šos datus. Šādi Personas dati tiek izmantoti tikai to pareizības pārbaudei.

V. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMA RISKA FAKTORI UN TO RISINĀJUMS

   5.1. Personas datu aizsardzības pārkāpums – tās ir darbības vai bezdarbība, kas pārkāpj Personas datu aizsardzības tiesību aktus, uzņēmuma iekšējās procedūras, kas nosaka uzņēmuma Personas datu apstrādes principus un noteikumus un Pārdevēja uzņemtos pienākumus attiecībā uz Personas datu apstrādi.

   5.2. Pārdevējs, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, īsteno šādus personas datu aizsardzības un organizatoriskos pasākumus:

   –  Organizatoriskos:

      5.2.1. Pārdevēja darba kārtību organizē tā, lai būtu nodrošināta droša datora datu un / vai dokumentu un to arhīvu apstrāde un / vai (ir) nodošana.

      5.2.2. Personas datu drošības pārkāpuma gadījumā, kas var nopietni apdraudēt Pircēju tiesības un brīvības, Pārdevējs pamatoti nekavējoties paziņo Pircējam par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

      5.2.3. Pārdevējs, lai nodrošinātu to, ka Pircēja Personas dati tiktu pārvaldīt ne ilgāk kā tas ir nepieciešams, datu uzraudzību veic ne retāk kā reizi 6 mēnešos un droši automātiskā / neautomātiskā veidā iznīcina to Pircēju datus, kuru datu glabāšanas termiņš ir beidzies.

   –  Tehniskos:

      5.2.4. Pārdevēja ieceltie datu pārvaldītāji (pakalpojumu sniedzēji), ar kuriem vienmēr tiek parakstīti rakstiskie līgumi un kuri vadoties pēc tām sniedz tehniskās apkalpošanas, IT risinājumu pakalpojumus, nodrošina uzņēmuma datu bāzu aizsardzību pret nelikumīgu pieslēgšanos (gan iekšējo, gan ārējo), kaitīgajām programmām, darbībām, kas varētu pārkāpt Personas datu tiesisko aizsardzību.

      5.2.5. Personas dati ir aizsargāti pret zaudējumiem, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Visas Pircēju paroles tiek šifrētas, un tikai personas datu pārvaldītāju pilnvarotas personas var izveidot savienojumu ar serveriem, kas saistīti ar personas datiem, un tikai ar drošu sertifikātu, kas tiek aizsargāts ar paroli, kā arī lapa tiek apstrādāta caur https:// protokolu.

      5.2.6. Tiek nodrošināta datortehnikas aizsardzība pret kaitīgo programmatūru (piem., pretvīrusu programmatūru instalēšana, atjaunošana).

   5.3. Pircējs apņemas un viņam ir jāsargā savi pieslēgšanās pie www.imperija.lv Parole un lietotāja vārds, kā arī citi dati. Pircējs apņemas un nedrīkst nekādām Trešajām personām atklāt Personas datus ne par sevi, ne par trešajām personām, ja šādi Trešo personu dati viņam ir pieejami, un par pārkāpumiem nekavējoties informē Pārdevēju. 

VI. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kas ir sīkdates?

   Sīkdatne (angl. cookie) – ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datora vai mobīlās ierīces pārlūkā, kad Jūs izmantojat vietni.  Nākamajā reizē, kad apmeklējat vietni, šo datni var nolasīt, lai vietne varētu atpazīt Jūsu datoru vai mobilo ierīci.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

   Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt Jūsu iespēju izmantot vietni ērtāk, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un uzzināt vairāk par vietnes lietotāju uzmanību, analizēt tendences un pilveidot vietni, klientu apkalpošanu un www.imperija.lv sniedzamos pakalpojumus. 

   www.imperija.lv vietnē sīkdatnes parasti tiek izmantotas šādos nolūkos:

   Tehniskās sīkdatnes: mūsu apmeklētājiem cenšamies piedāvāt modernu, ērti lietojamu vieti, kura automātiski pielāgojas pie viņu vajadzībām un vēlmēm. Lai to panāktu, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes, kuras palīdz parādīt Jums mūsu vietni, palīdz nodrošināt tās funkcionalitāti, izveidot lietotāja kontu, pieslēgties un kārtot Jūsu pasūtījumus. Šīs tehniskās sīkdatnes ir būtiskas efektīvai mūsu mājaslapas funkcionēšanai.

   Funkcionālās sīkdatnes: izmantojam arī funkcionālās sīkdatnes, lai atcerētos jūsu vēlmes un, lai nodrošinātu vēl efektīvāku mūsu mājas lapu vai aplikāciju izmantošanu. Piemēram, šīs sīkdatnes atcerās jūsu izvēlēto valodu, meklēšanas rezultātus un iepriekš aplūkotās preces. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas arī, lai atcerētos pieslēgšanās datus, lai ik reizi, kad apmeklējat mūsu mājas lapu tie nebūtu jāievada no jauna. Šīs sīkdatnes neietekmē mājas lapas funkcionalitāti, tomēr palīdz nodrošināt efektīvu tās darbību un uzlabo www.imperija.lv izmantošanas pieredzi.

   Analītiskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas pārskata saņemšanai, kā mūsu apmeklētāji izmanto www.imperija.lv mājas lapu. Tādējādi tiek optimizēta un uzlabota mūsu mājas lapa, noskaidrota reklāmas un komunikācijas efektivitāte, kā arī varam nodrošināt to, lai vienmēr mēs būtu interesanti un aktuāli. Varam atlasīt datus par jūsu pārskatītajām mājas lapām, no kurām ienācāt, kādus e-pastus bijāt atvēruši un uz kuriem reaģējāt, kā arī arī datumu un laika informāciju. Tas nozīmē arī to, ka varam izmantot Jūsu informāciju, kā izmantojat šo mājas lapū, piemēram, apmeklēšanas biežumu, klikšķināšanas skaitu konkrētā mājas lapā, kā arī izmantotos meklēšanas vārdus u.c. Analītiskās sīkdatnes var tikt izmantotas, kā daļa no mūsu reklāmas kampaņām, varam izmantot analītiskās sīkdatnes, lai uzzinātu kā apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapu pēc tam, kad tiem ir parādīta reklāma internetā. Tā var apvienot arī reklāmu trešo personu mājas lapās.

   Komerciālās sīkdatnes: izmantojam trešo personu sīkdatnes, lai savā un citās mājas lapās tiktu rādīta personalizēta reklāma. Tā tiek saukta arī par atkārtotā mārketinga reklāmu, kura tiek balstīta uz lapas pārlūkošanas darbībām, piemēram, jūsu meklētās un pārskatītās preces.

   Sīkdatnes nepieciešamas arī reģistram, kurā redzams vai esat piekrituši tam, ka www.imperija.lv mājas lapā tiktu izmantotas sīkdatnes, un ik reizi apmeklējot mājas lapu nevajadzētu uzdot šo jautājumu.

   Statistikas dati par www.imperija.lv mājas lapas apmeklētājiem ir pieejami www.imperija.lv darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo datu analīzi un interneta sistēmas uzlabošanu, kā arī uzņēmuma partneriem, kuri sniedz mājas lapas satura pārvaldes rīkus.

    „Google Analytics“ rīku piedāvā ASV uzņēmums „Google Inc.“, kas nozīmē to, ka tam ir pieeja pie šiem rīkiem un to ievāktajiem datiem. „Google Inc.“ apņēmušies pielietot ES-ASV Privātuma vairoga principus, kuri nosrošina, ka pakalpojumu sniedzējs darbojas saskaņā ar ES privātuma standartu prasībām. Šim pakalpojumu sniedzējam piemērojamas arī līguma saistības privātuma nodrošināšanai. Plašāk varat iepazīties šeit https://www.google.com/analytics/term/dp/dataprocessingamendment_20160909.html.

Ko varat izvēlēties?

   Apmeklējot mājas lapu www.imperija.lv, Jūs varat izvēlieties vai izmantosiet sīkdatnes. Sīkdatnes varat pārvaldīt un (vai) izdzēst pēc vēlēšanās. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ vai cita pārlūka iestatījumos varat izvēlēties, kuras sīkdatnes pieņemt un kuras izdzēst. Varat izdzēst arī pilnīgi visas, jūsu datorā esošās sīkdatnes, savukārt vairākumā no pārlūkiem varat atteikties no sīkdatņu ierakstīšanas. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarībā no izmantojamā pārlūka.

   Vairākumā no pārlūkprogrammām iespējams:

  • pārbaudīt, kādas sīkdatnes ir ierakstītas un izdzēst atsevišķas sīkdatnes;
  • bloķēt trešo personu sīkdatnes;
  • bloķēt konkrētu mājas lapu sīkdatnes;
  • bloķēt visu sīkdatņu sūtīšanu;
  • aizverot pārlūku, izdzēst visas sīkdatnes.

   Ja nepiekrītat, ka Jūsu datorā vai citā ierīcē tiktu ierakstītas sīkdatnes, jebkurā brīdī varat atteikties no piekrišanas tās izmantot, veicot izmaiņas iestatījumos un izdzēšot ierakstītās sīkdatnes. Ja izvēlaties izdzēst sīkdatnes, neaizmirstiet, ka līdz ar to tiks izdzēsti arī visi iestatījumi. Ja bloķēsiet visas sīkdatnes, vairākums mājas lapu (tajā skaitā www.imperija.lv mājas lapa) darbosies nepilnīgi. Šī iemesla dēļ mēs neiesakam pilnībā izslēgt sīkdatnes, ja izmantojat www.imperija.lv mājas lapu.

   Ja vēlaties uzzināt vairāk par sīkdatnēm un kā tās kārtot vai izdzēst, apmeklējiet mājas lapu www.allaboutcookies.org vai arī jūsu pārlūkprogrammas palīdzības lapu.

   Izmantojamo sīkdatņu dati

   Tehniskie (5)

   Saviem apmeklētājiem cenšamies piedāvāt modernāko, vienkāršāko izmantošanā mājas lapu, kura automātiski pielāgojas vēlmēm un vajadzībām. Lai to sasniegtu, izmantojam tehniskās sīkdatnes, kuras palīdz atainot jums mūsu mājas lapu, nodrošina tās funkcionalitāti, palīdz klienta konta izveidē, pieslēgšanās vai pasūtījumu veikšanas procesā. Šīs tehniskās sīkdatnes ir īpaši svarīgas, lai tiktu nodrošināta mājas lapas funkcionalitāte.

Nosaukums Pak. sniedzējs Mērķis Derīguma termiņš Veids
__cfduid inspectlet.com

CLOUDFLARE satura sniegšanas sīkdatne.

1 gads

HTTP Cookie
cart_id imperija.lv Standarta sīkdatne, izmantojama lietotāja sesijas uzturēšanai. 29 dienas HTTP Cookie
CookieConsent imperija.lv Standarta sīkdatne, izmantojama lietotāja sesijas uzturēšanai.

1 gadi

HTTP Cookie
user_token imperija.lv Standarta sīkdatne, izmantojama lietotāja sesijas uzturēšanai. 6 mēneši HTTP Cookie
www_imperija_lv imperija.lv Standarta sīkdatne, izmantojama lietotāja sesijas uzturēšanai. Sesija HTTP Cookie

 

Funkcionālās (1)

   Izmantojam arī funkcionālās sīkdatnes, lai atcerētos jūsu vēlmes un, lai palīdzētus efektīvi izmantot mūsu mājas lapu un aplikācijas. Piemēram, šīs sīkdatnes atcerās jūsu izvēlēto valodu, meklēšanas rezultātus un iepriekš aplūkotās preces. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas arī, lai atcerētos pieslēgšanās datus, lai ik reizi, kad apmeklējat mūsu mājas lapu tie nebūtu jāievada no jauna. Šīs sīkdatnes neietekmē mājas lapas funkcionalitāti, tomēr palīdz nodrošināt efektīvu tās darbību un uzlabo www.imperija.lv izmantošanas pieredzi.

Nosaukums

Pak. sniedzējs

Mērķis

Derīguma termiņš

Tips

wishlist

imperija.lv

Sīkdatnes izmantojamas, lai uzlabotu Personas iepirkšanās pieredzi interneta veikalā.

5 gadi

HTTP Cookie

  

Analītiskās (4)

   Šīs sīkdatnes izmantojamas, lai iegūtu pārksatu par to, kā lietotāji izmanto www.imperija.lv mājas lapu. Tādējādi iespējams optimizēt un uzlabot mājas lapu, saprast reklāmas un komunikācijas efektivitāti, kā arī nodrošināt to, lai mēs būtu interesanti un aktuāli. Varam ievākt datus par jūsu pārskatītajās interneta lapām, no kurām ienācāt, kādus e-pastus bijāt atvēruši un uz kuriem reaģējāt, kā arī arī datumu un laika informāciju. Tas nozīmē arī to, ka šo informāciju varam izmantot kā rādītāju par Jums un to, kā izmantojat šo mājas lapu, kā piemēram, viesošanās biežums, klikšķināšanas biežums konkrētā lapā, izmantotie meklēšanas vārdi u.c. Kā daļu no mūsu reklāmas kampaņām, varam izmantot analītiskās sīkdatnes, lai uzzinātu kā lietotāji izmanto mājas lapu, pēc tam, kad tie redzējuši reklāmu internetā. Tas var apvienot arī reklāmas trešo personu mājas lapās.

Nosaukums

Pak. sniedzējs

Mērķis

Derīguma termiņš

Tips

_ga

imperija.lv

Reģistrē unikālu lietotāja ID, pēc kura tiek identificēta lietotāja uzvedība mājas lapā.

2 gadi

HTTP Cookie

_gali

imperija.lv

Sīkdatne tiek izmantota Personas atpazīšanai, neatkarībā no tā vai ir izveidots lietotāja konts, izmanto dažādus pārlūkus utt. Sīkdatnes izmantojamas, lai uzlabotu Personas iepirkšanās pieredzi interneta veikalā.

Sesija

HTTP Cookie

_gat

imperija.lv

Sīkdatne tiek izmantota Personas atpazīšanai, neatkarībā no tā vai ir izveidots lietotāja konts, izmanto dažādus pārlūkus utt. Sīkdatnes izmantojamas, lai uzlabotu Personas iepirkšanās pieredzi interneta veikalā.

Sesija

HTTP Cookie

_gid

imperija.lv

Sīkdatne tiek izmantota Personas atpazīšanai, neatkarībā no tā vai ir izveidots lietotāja konts, izmanto dažādus pārlūkus utt. Sīkdatnes izmantojamas, lai uzlabotu Personas iepirkšanās pieredzi interneta veikalā.

Sesija

HTTP Cookie

 

 Komerciālās (44)

   Izmantojam savas un trešo personu sīkdatnes, lai savā un citās mājas lapās tiktu rādīta personificēta reklāma. Tā tiek saukta arī par mērķa mārketinga reklāmu, kas tiek pamatota uz mājas lapā veiktajām darbībām, piemēram, jūsu meklēšanas rezultātiem, aplūkotajām precēm.

Nosaukums

Pak. sniedzējs

Mērķis

Derīguma termiņš

Tips

570d0283e1b39ee601815425-aID

soundestlink.com

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

1 gads

HTTP Cookie

570d0283e1b39ee601815425-sID

soundestlink.com

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

HTTP Cookie

adptset_0055 [x2]

adtlgc.com
imperija.lv

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Palīdz Google reklāmas platformām atpazīt lapas lietotājus. Izmantojamas statistikas ievākšanai un reklāmas biežuma pārvaldei.

Sesija 

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Palīdz Google reklāmas platformām atpazīt lapas lietotājus. Izmantojamas statistikas ievākšanai un reklāmas biežuma pārvaldei.

Sesija

Pixel Tracker

apn.png

csyn.cxense.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

Pixel Tracker

block_test

adtlgc.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Palīdz Google reklāmas platformām atpazīt lapas lietotājus. Izmantojamas statistikas ievākšanai un reklāmas biežuma pārvaldei.

Sesija

Pixel Tracker

cX_G

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

1 gads

HTTP Cookie

cX_P

imperija.lv

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

1 gads

HTTP Cookie

cX_S

imperija.lv

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

cX_T

imperija.lv

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

enr_cint_sent

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

HTTP Cookie

event/v3/arstat

adtlgc.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

Pixel Tracker

event/v3/pagestat

adtlgc.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

Pixel Tracker

evid_0055 [x2]

adtlgc.com
imperija.lv

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

539 dienas

HTTP Cookie

evid_0055-synced

adtlgc.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

evid_set_0055

imperija.lv

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Facebook sīkdatne, kura uzrauga tirdzniecības informāciju

3 mēneši

HTTP Cookie

gckp

cxense.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

1 gads

HTTP Cookie

GPS

youtube.com

Youtube.com sīdatne video satura translēšanai.

Sesija

HTTP Cookie

https://collector.cint.com/

cint.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

Pixel Tracker

ibbid

ibillboard.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

1 gads

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Sīkdatne paredzēta Doubleclick statistikas ievākšanai.

1 gads

HTTP Cookie

impression.php/#

facebook.com

Facebook sīkdatne, kura uzrauga tirdzniecības informāciju.

Sesija

Pixel Tracker

omnisendAnonymousID

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

1 gads

HTTP Cookie

omnisendCartProducts

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

HTTP Cookie

omnisendSessionID

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Youtube.com sīdatne video satura translēšanai.

8 mēneši

HTTP Cookie

Repo/rep.gif

scomcluster.cxense.com

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

Pixel Tracker

REST/webTracking/v1/event

wt.soundestlink.com

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

Pixel Tracker

serving/cookie/match

adform.net

Sīkdatne paredzēta Adform.net statistikas ievākšanai.

Sesija

Pixel Tracker

sess

adnxs.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

soundestID

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

HTTP Cookie

soundest-views

imperija.lv

Omnisend partnera sīkdatne, kura atpazīst lietotāju.

Sesija

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Sīkdatne paredzēta Doubleclick statistikas ievākšanai.

Sesija

HTTP Cookie

TiPMix

cint.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

Sesija

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Facebook sīkdatne, kura uzrauga tirdzniecības informāciju.

Sesija

Pixel Tracker

uid

adform.net

Sīkdatne paredzēta Adform.net statistikas ievākšanai.

2 mēneši

HTTP Cookie

uuid2

adnxs.com

AdForm.net partnera sīkdatne, kas atpazīst lietotāju un tāda mērķa mārketinga piedāvājumus citās mājas lapās.

3 mēneši

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Youtube.com sīdatne video satura translēšanai.

179 dienas

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Youtube.com sīdatne video satura translēšanai.

Sesija

HTTP Cookie

 

VII. GALĪGIE NOTEIKUMI

   7.1. Šie noteikumi tiek izvietoti interneta veikalā www.imperija.lv. Piekrišanas gadījumā klients atīmē ar ķesīti lauku pie Noteikumiem, apstiprinot, ka ar šiem Noteikumiem ir iepazinies, izlasījis tos un piekrīt Personas datu kārtošani, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

   7.2. Šie Noteikumi tiek pārskatīti reizi 2 (divos) gados un nepieciešamības gadījumā tiek atjaunoti.

   7.3. Šie Noteikumi stājas spēkā no 2017. g. 14. jūlija. Noteikumu izmaiņu gadījumā par to tiks paziņots, publicējot Noteikumus www.imperija.lv interneta veikalā.