Vai ir kādi jautājumi? +371 66 163 047

Noteikumi

Imperija.lv interneta veikala noteikumi 

 

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Interneta veikala Imperija.lv (turpmāk – Veikals) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz Klientu, kas iesniedz pasūtījumu Veikalā Imperija.lv.
 2. Imperija.lv ir tiesības koriģēt Veikala Noteikumus. Iepērkoties Veikalā, uz Klientu attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī (tiek norādīti pie pasūtījuma).
 3. Klientam netiek dota iespēja iesniegt preču pasūtījumu Imperija.lv, ja viņš nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem, ja pirms preču pasūtīšanas viņš apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem, atzīmējot ar ķeksīti “Iepazinos un piekrītu noteikumiem un privātuma politikai”. Ja Klients daļēji vai pilnīgi nepiekrīt visiem Noteikumiem vai to daļai, viņš nevar iesniegt pasūtījumu elektroniski Imperija.lv. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un pilnīgi piekrīt visiem Veikala Noteikumiem.
 4. Imperija.lv ir atbrīvojama no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniegtās rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja tika dota.

 

II. Privātuma politika

 1. Lai pasūtītu preces no Veikala Imperija.lv, Klientam ir jāpiereģistrējas interneta vietnē Imperija.lv, ievadot savu e-pasta adresi un vēlamo paroli, vai jāpasūta preces bez reģistrācijas. Imperija.lv apstiprina, ka pēc reģistrācijas, bez Klienta piekrišanas, viņam netiks sūtīti informatīvi paziņojumi, izņemot tos, kas nepieciešami preču pasūtīšanai un piegādei. Ja Klients vēlas saņemt Imperija.lv informatīvos paziņojumus, viņam tiek dota iespēja izvēlēties, lai šādi paziņojumi viņam tiktu sūtīti.
 2. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek nosūtīts uz vietnes apmeklētāja ierīci, no kuras pieslēdzas vietnei, un uz laiku tiek saglabāts šajā ierīcē. Nākamajā vietnes apmeklējuma reizē jūsu pārlūkprogramma nolasīs sīkdatni un pārsūtīs informāciju atpakaļ vietnei vai elementam. Sīkdatņu apkopotā informācija vietnē palīdz atpazīt vietnes apmeklētāju, saglabāt vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši tai pielāgot saturu. Sīkdatnes vietnē Imperija.lv ir paredzētas:
 • lai nodrošinātu konsekventu vietnes funkcionalitāti;
 • lai nodrošinātu preču groza funkcionalitāti;
 • lai atgādinātu par precēm, kas iepatikušās;
 • lai apkopotu lapas apmeklējuma statistiku.

Lai dzēstu visas jūsu datorā saglabātās sīkdatnes, izlasiet izmantotās pārlūkprogrammas ražotāja instrukcijas, kuras varat atrast pārlūkprogrammas izvēlnē, noklikšķinot uz “Palīdzība”.
Piezīme: pēc mūsu sīkdatņu izdzēšanas jūs nevarēsiet izmantot dažas mūsu vietnes iespējas.

 1. Pasūtot preces, Klientam ir jānorāda preču pirkuma līguma (turpmāk – Līgums vai Pirkuma līgums) noslēgšanai un preču piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, un citi, piegādei nepieciešamie dati. Imperija.lv nodrošina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtīšanas un piegādes nolūkos, kā arī apņemas neizpaust šo informāciju trešām personām, izņemot Imperija.lv partnerus, kas sniedz preču piegādes vai citus, ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuri citi izņēmuma gadījumi, kas saistīti ar Klienta personiskās informācijas izpaušanu trešām personām, vienmēr tiek saskaņoti ar Klientu. Visos pārējos gadījumos jebkuri Klienta personiskie dati trešām personām var tikt izpausti tikai tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
 2. Piereģistrējoties Veikalā Imperija.lv un pasūtot preces, Klients apņemas glabāt un nevienam neizpaust savus pieslēgšanās datus. Vienlaikus Klients apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs un tiesīgs pasūtīt preces Veikalā Imperija.lv. Ja Klients izpauž savus pieslēgšanās datus, Imperija.lv ir atbrīvojama no jebkādas ar to saistītas atbildības un/vai Klienta iespējamiem zaudējumiem. Ir uzskatāms, ka visas darbības, kas veiktas, izmantojot Klienta pieslēgšanās datus, ir veicis Klients, un Klients uzņemas visu atbildību par darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa pieslēgšanās datus.
 3. Klients ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas un/vai pasūtījuma veidlapā sniegto datu pareizību.
 4. Klients, iepazinies ar Noteikumiem, apliecina, ka ir informēts, ka, pārlūkojot Veikalu Imperija.lv, viņa datorā tiks saglabātas sīkdatnes (faili, kas tiek nosūtīti no tīmekļa servera).
 5. Imperija.lv apstiprina, ka tiecas izmantot modernākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu Klientu personisko datu aizsardzību.

   

III. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

 1. Apmeklējot Veikala interneta lapu, Klients izvēlas preces, kas viņam patīk. Atbilstoši izvēlei tiek izveidots preču grozs.
 2. Izveidojot preču grozu, Klientam ir jāizvēlas piegādes veids un jāievada Pirkuma līguma starp Imperija.lv un Klientu noslēgšanai un Klienta izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, kā arī papildinformācija, kas var būt svarīga, slēdzot Līgumu un piegādājot pasūtītās preces. Imperija.lv apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti vienīgi preču pārdošanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot LR tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 3. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamiem norēķinu veidiem Veikalā Imperija.lv: izmantojot internetbanku, ar bankas pārskaitījumu, karti vai skaidrā naudā (plašāk par to Noteikumu V sadaļā).
 4. Klientam ir jāpārbauda, vai iesniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa vēlmēm. Klientam ir iespēja labot nepareizus datus pirms pasūtījuma nosūtīšanas Imperija.lv. Klientam tiek dota iespēja koriģēt personīgos datus, kas nepieciešami preču piegādei. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr nav atzīmēts, ka ir iepazinies un piekrīt Imperija.lv Veikala Noteikumiem. Ja pirms preču izvēlēšanās Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņam tas ir jāizdara pirms sava pasūtījuma un iesniegto datu apstiprināšanas.
 5. Kad Klients apstiprina pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Imperija.lv. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu ar brīdi, kad to saņem Imperija.lv. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka starp Klientu un Imperija.lv ir noslēgts Pirkuma līgums. Tomēr šāds līgums ir uzskatāms par izpildāmu tikai ar to brīdi, kad Imperija.lv saņem apstiprinājumu no Klienta izvēlētās bankas, ka ir veikta samaksa par precēm (izņemot gadījumus, kad samaksu veic pēc preces piegādes). Ja maksājums tiek veikts kurjeram, kas piegādā preces, Imperija.lv pienākums pildīt Līgumu rodas ar brīdi, kad Klients apstiprina savu pasūtījumu Veikalā Imperija.lv
 6. Kad Klients iesniedz pasūtījumu, Imperija.lv sistēma automātiski nosūta Klientam e-pasta ziņojumu, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un Klienta iesniegtie dati.
 7. Kad Imperija.lv saņem paziņojumu no bankas, ka Klients ir veicis maksājumu par pasūtītajām precēm (izņemot gadījumus, kad samaksu veic pēc preces piegādes), Klientam tiek nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Paziņojuma no bankas saņemšanas brīdis tiek uzskatīts par Līguma starp Klientu un Imperija.lv izpildes sākuma brīdi.
 8. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek saglabāts Imperija.lv datubāzē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām attiecībā uz šādu datu glabāšanas termiņu.
 9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, iesniedzot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas tiek norādīti pie pasūtījuma.
 10. Līgums tiek sastādīts un ir izpildāms valsts valodā.

 

IV. Garantijas un preču cenu noteikšana

 1. Katras preces īpašības tiek norādītas pie katras preces Veikalā.
 2. Imperija.lv norāda, un Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka Veikalā norādītās preces tonis Klienta izmantojamā monitora īpatnību dēļ nedaudz var atšķirties, savukārt aprakstā sniegtā informācija ir vispārīga, tāpēc ne visas preces īpašības var būt minētas.
 3. Klientam elektroniski iesniedzot pasūtījumu Veikalā, viņš piekrīt maksāt par precēm pasūtījumā norādīto cenu.
 4. Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas eiro, ieskaitot PVN. Norādītajā preces cenā nav iekļauta preces piegādes maksa, kuru maksā Klients un kura tiek norādīta, izveidojot pasūtījumu.
 5. Imperija.lv pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem. Ja Klientam nodotās preces neatbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām, Klientam nekavējoties par to ir jāpaziņo Imperija.lv, kas apņemas veikt visus pasākumus, lai novērstu esošos trūkumus, ja šādi trūkumi ir radušies Imperija.lv vai trešo personu, kuras rīkojas Imperija.lv vārdā, vainas dēļ. Ja Imperija.lv saprātīgā, ar Klientu saskaņotā termiņā nenovērš trūkumus, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības LR Civillikumā paredzētajā kārtībā.
 6. Imperija.lv saistības attiecībā uz precēm:

6.1. Gadījumos, kad konkrētām precēm tiek noteikts derīguma termiņš, Imperija.lv apņemas šādas preces pārdot Klientam tā, lai Klientam tiktu nodrošināta reāla iespēja izmantot preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.2. Imperija.lv apņemas izsniegt atbilstošas kvalitātes preces saskaņā ar pasūtījumā paredzētajām prasībām.
6.3. Imperija.lv apņemas izsniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Imperija.lv neuzņemas atbildību tajos gadījumos, kad piegādāto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka Klients ir nepareizi norādījis preces datus pasūtījumā, kas iesniegts Imperija.lv.
6.4. Imperija.lv visos gadījumos izsniedz Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.
6.5. Ja pasūtījumā ir paredzēts noteiktu preču komplekts, Imperija.lv apņemas izsniegt visas preču komplektā iekļautās lietas (piederumus).
6.6. Preces atbilstoši to veidam tiek piegādātas iepakotas, lai preces būtu piemērotas lietošanai atbilstoši mērķim.

7. Visām precēm, ko pārdod Imperija.lv, tiek piešķirta garantija. Garantijas laiks, ko piešķir ražotājs, ir norādīts preces aprakstā, bet, ja tas nav norādīts, tad precei saskaņā ar likumu ir spēkā 24 mēnešu garantija. Juridiskām personām tiek piešķirta 12 mēnešu garantija.

 

V. Samaksas kārtība un termiņi

1. Klients norēķinās par pasūtītajām precēm vienā no Veikalā Imperija.lv norādītajiem veidiem:

 • izmantojot internetbanku;
 • skaidrā naudā kurjeram, kas piegādā preces;
 • ar parasto bankas pārskaitījumu uz vienu no mūsu kontiem (attiecas tikai uz juridiskām personām);
 • ar kredītkarti vai debetkarti.

Uzņēmums patur tiesības mainīt maksājuma veidus vai ierobežot iespēju veikt noteikta veida norēķinus.

2. Ja Klients ir izvēlējies vienu no interneta norēķinu veidiem, viņš apņemas nekavējoties samaksāt par pasūtītajām precēm un preču piegādi, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības iesniegt pretenzijas par preču piegādes termiņu neievērošanu, jo atbilstoši Klienta pasūtījumam preču sūtījuma izpilde tiek sākta tikai tad, kad Imperija.lv ir saņēmusi samaksu par precēm (izņemot gadījumus, kad samaksu veic pēc preces piegādes).

3. Ja Klients ir izvēlējies maksāt par precēm skaidrā naudā, kurjeram piegādājot preces, pasūtītās preces Klientam tiek nosūtītas tikai pēc tam, kad sazinās ar Klientu un pārliecinās, ka pasūtījums ir īsts un preces piegādes adreses ir pareizas.

4. Ja Klients visas iegādātās preces atdod atpakaļ vairāk nekā trīs reizes, uzņēmums patur tiesības ierobežot bezmaksas piegādes iespēju un iespēju norēķināties par precēm saņemšanas vietā.

5. Ja Klients neizņem preces no pakomāta vairāk nekā trīs reizes, uzņēmums patur tiesības ierobežot bezmaksas piegādes iespēju un iespēju norēķināties par precēm saņemšanas vietā.

 

VI. Preču piegāde

 1. Imperija.lv apņemas piegādāt preces Klientam ne vēlāk kā 1–5 darba dienu laikā no brīža, kad Klientam nosūtīts apstiprinājums par pasūtījuma izpildi. Šādu termiņu nepiemēro tajos gadījumos, kad Imperija.lv noliktavā nav vajadzīgo preču, bet Klients tiek informēts, ka pasūtītās preces nav pietiekamā daudzumā. Turklāt Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Imperija.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot preču piegādes jautājumus. Preču piegādes termiņi tiek norādīti katras preces aprakstā.
 2. Pasūtot preces un izvēloties piegādi ar kurjerdienestu, Klients apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
 3. Klients apņemas preces pieņemt pats. Ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi saskaņā ar Klienta iesniegtiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas Imperija.lv par preču piegādi nepareizam subjektam.
 4. Interneta veikalā Imperija.lv pasūtītās preces piegādā pilnvaroti kurjerdienesti (informāciju atradīsiet Veikala sadaļā “Preču piegāde”) vai arī preces tiek piegādātas uz pakomātiem. Iesniedzot pasūtījumu, Klients var izvēlēties preču piegādes datumu un citus Imperija.lv papildu pakalpojumus. Šī informācija tiks norādīta pasūtījuma apstiprinājumā, ko nosūta Klientam. Ja norunātajā laikā Klients nevar pieņemt preces, viņš apņemas nekavējoties par to paziņot klientu apkalpošanas nodaļai (kontaktus meklēt Veikala sadaļā “Kontakti”).
 5. Ja kurjerdienestam Klienta vainas vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ nav bijis iespējams piegādāt preces, kurjerdienests papildus saskaņo Klientam piemērotu jaunu piegādes laiku. Atkārtota piegāde tiek veikta ne vairāk kā divas reizes. Ja Klients trīs reizes nepieņem preces, tās tiek atdotas Imperija.lv, bet Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā. Turklāt Imperija.lv visos gadījumos ir atbrīvojama no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas nelaikā Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.
 6. Klientam nekavējoties ir jāinformē Imperija.lv, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā, kā arī tajos gadījumos, ja sūtījumā tiek piegādātas preces, kas netika pasūtītas, vai tiek piegādāts neatbilstošs preču daudzums vai nepilnīgs preču komplekts.
 7. Visos gadījumos, kad, kurjeram piegādājot preces Klientam, sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citā veidā ārēji bojāts, Klientam kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā ir jānorāda (jāuzraksta piezīmes) vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem trūkumiem. Tas Klientam ir jāizdara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Imperija.lv ir atbrīvojama no atbildības pret Klientu par preču bojājumiem, ja šādus bojājumus ietekmējuši iepakojuma bojājumi, kurus Klients nav atzīmējis sūtījuma piegādes apstiprinājumā.
 8. Ja Klients, pieņemot preces, ievēro, ka sūtījumā nav pareizais preču komplekts, piegādātās preces nav attiecīgā krāsā vai ir citi izmēri, Klientam nekavējoties (ne vēlāk kā 24 stundu laikā) par to ir jāinformē Imperija.lv pa e-pastu klienti@imperija.lv, iesniedzot preču attēlus pirms izpakošanas un pēc tās.

 

VII. Preču atpakaļatdošana

 1. Ja Klientam iegādātā prece neder vai nepatīk, 14 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas dienas nelietotu kvalitatīvu preci Klients var atdot atpakaļ. IMPERIJA kluba biedri interneta veikalā iegādātās preces var atdot atpakaļ 30 dienu laikā.
 2. Lai atdotu preci, Klientam ir jāaizpilda Atpakaļatdošanas veidlapa, izmantojot informāciju no sava pēdējā pirkuma.
 3. Informāciju par preces atpakaļatdošanas gaitu Klientam nosūta pa e-pastu.
 4. Preču atpakaļatdošana ir iespējama tikai tad, ja atpakaļ atdodamās preces atbilst šādām prasībām: 
  • netika lietotas;
  • nav zaudējušas preces izskatu;
  • nav sabojātas;
  • ir saglabātas preču lietošanas īpašības;
  • ir tādā pašā komplektācijā, oriģinālajā un nesabojātā iepakojumā, kādā to saņēmis Klients.
 5. Iepakojuma izmaiņas, kas saistītas ar preces apskatīšanu, nav uzskatāmas par būtisku sabojāšanu vai preces izskata zaudēšanu. Visos gadījumos preces ir jāatdod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.
 6. Preces tiek atdotas atpakaļ, Klientam aizpildot noteiktu veidlapu vietnē Imperija.lv, kurā jānorāda, kas tiek atdots atpakaļ, kā arī jānorāda atpakaļatdošanas iemesls, preces tiek nosūtītas Pārdevējam Imperija.lv. Līdz brīdim, kad atpakaļ atdodamās preces tiek piegādātas Pārdevējam, preces sabojāšanas risks gulstas uz Klientu.
 7. Brāķētas preces atpakaļatdošana notiek līdzīgā kārtībā, kā “Preces atpakaļatdošana”, tikai preču atpakaļatdošanas veidlapā Klientam ir jāizvēlas un ar ķeksīti jāatzīmē “Preces brāķis”.
 8. Precei, ko atdod atpakaļ, ir jābūt kārtīgi iepakotai, pievienojot rēķinu vai tā kopiju, tai jābūt ievietotai papildu aizsargājošā (transportēšanai paredzētā) iepakojumā (piemēram, kastē vai aizsargaploksnē). Preci ieteicams atdot atpakaļ tajā pašā iepakojumā, kādā tā tika saņemta.
 9. Kamēr sūtījums no Klienta ir ceļā pie mums, par sūtījuma drošību atbild nosūtītājs, tāpēc preci(-es) attiecīgi lūdzam iepakot droši. Ja atpakaļ atdodamo preci saņemsim sadauzītu vai sabojātu, nauda par to netiks atmaksāta, tāpēc īpaši droši iepakojiet plīstošas preces (stikls, keramika u. tml.).
 10. Nauda par atpakaļ atdodamajām precēm tiks pārskaitīta uz Klienta norādīto kontu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preču saņemšanas.
 11. Preču atpakaļatdošana vai maiņa var notikt tikai tajā gadījumā, ja tās atbilst šo Noteikumu daļas 4. punktā noteiktajām prasībām.

 

 VIII. Komentāru ievietošana

 1. Visus komentāru ievietošanas noteikumus nosaka un to ievērošanu kontrolē Imperija.lv. Jebkura komentāra ievietošana interneta veikalā Imperija.lv automātiski nozīmē piekrišanu visiem Imperija.lv noteiktajiem komentāru ievietošanas noteikumiem.
 2. Visos gadījumos Imperija.lv ir tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj LR tiesību aktus, citu personu tiesības vai komentāru ievietošanas noteikumus. Imperija.lv arī patur tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst jebkurus komentārus.
 3. Katrs, kas ievieto savu komentāru interneta veikalā Imperija.lv, apliecina, ka šāds komentārs nepārkāpj un nepārkāps nekādas trešo personu tiesības, kā arī uzņemas atbildību par savu rīcību, ja tā pārkāptu iepriekš minētos apliecinājumus.

 

IX. Citi noteikumi

 1. Visi paziņojumi Imperija.lv ir iesniedzami klientu apkalpošanas nodaļai pa e-pastu klienti@imperija.lv vai tālruni +371 678 81 986.